Risk 1:an

Risk 1:an

Riskutbildning 1 är obligatorisk och måste vara genomförd innan teoriprovet. Kursen behandlar risker i samband med bilkörning. Kursen är delvis lärarledd men också ett seminarium där ditt deltagande är viktigt.

Legitimationskrav
Kostnad 500kr